Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Δικτυακοί τόποι

empty
empty
 
 
empty empty empty

Αναζητήστε στο χάρτη

empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Περιγραφή

arrow

Συντελεστές

 
 

Γενικά Θέματα

Τα λήμματα που ακολουθούν πραγματεύονται γενικότερα ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος που υπερβαίνουν το πλαίσιο των μεμονωμένων νησιών και παρουσιάζουν τα υπό εξέταση θέματα υπό ευρύτερη οπτική γωνία.

Το "δελτίο ταυτότητας" του κάθε λήμματος ορίζει το χωρικό και χρονικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται το εκάστοτε ζήτημα, η αφηγηματική παρουσίαση του οποίου αναπτύσσεται στο "κυρίως λήμμα". Λόγω της θεματικής ποικιλίας, η δομή των λημμάτων δεν χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, αλλά εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε ζητήματος που πραγματεύονται. Τέλος, τα λήμματα συνοδεύονται, όπως ακριβώς και τα λήμματα των νησιών, από αντίστοιχα βοηθήματα και πολυμεσικές εφαρμογές.

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU