Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Main Image
 
empty

αναλυτική αναζήτηση

empty
 

Θεματικός Κατάλογος

empty
empty
 

Δικτυακοί τόποι

empty
empty
 
 
empty empty empty

Αναζητήστε στο χάρτη

empty
 

Το έργο

empty
empty
arrow

Περιγραφή

arrow

Συντελεστές

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Γλώσσες και μορφή πρωτογενούς γλώσσας

Τα λήμματα είναι γραμμένα πρωτογενώς κατά κανόνα στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Το πρωτογενές λήμμα δηλώνεται με τονισμένο περίγραμμα της αντίστοιχης σημαίας.

Γλώσσα περιεχομένου / γλώσσα πλοήγησης

Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος και η γλώσσα πλοήγησης μπορεί να ταυτίζονται ή και να διαφέρουν. Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος εξαρτάται από την επιλογή των σημαιών που εμφανίζονται δεξιά από τον τίτλο του λήμματος, ενώ η γλώσσα πλοήγησης από την επιλογή των αντίστοιχων λεκτικών που βρίσκονται επάνω και δεξιά από τις σημαίες.  Μπορεί η γλώσσα περιεχομένου να είναι τα αγγλικά και το περιβάλλον πλοήγησης στα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται σε ελληνικό περιβάλλον και επιλέξει την αγγλική σημαία. Για να αλλάξει και το περιβάλλον πλοήγησης πρέπει να επιλεγεί επάνω δεξιά το λεκτικό «Eλληνικά» και «English» αντίστοιχα. Το περιβάλλον πλοήγησης διατίθεται μόνον στα ελληνικά και αγγλικά.

Τρόπος λειτουργίας αναζήτησης και αναλυτικής αναζήτησης

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι πλοήγησης:

Αλφαβητικά: Σε κάθε επιλογή γράμματος από τον αλφαβητικό κατάλογο εμφανίζεται κατάλογος των λημμάτων, ο τίτλος των οποίων αρχίζει από το συγκριμένο γράμμα.

Θεματικά: Με βάση το θεματικό κατάλογο και με επιλογή του αντίστοιχου όρου στο δέντρο που παρατίθεται, εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά όλα τα λήμματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Γρήγορη αναζήτηση: Ψάχνει τον όρο μόνο στον τίτλο των λημμάτων. Τα αποτελέσματα έρχονται αλφαβητικά.

Αναλυτική αναζήτηση:

Περιορισμοί που μπορεί να επιλεγούν είναι:

    * Κατάσταση λήμματος
    * Γλώσσα
    * Θέματα

Ο όρος στην αναλυτική αναζήτηση ανιχνεύεται σε όλα τα βασικά πεδία του λήμματος:

    * Τίτλο
    * Σώμα κειμένου
    * Οπτικοακουστικό υλικό

Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται με βάση αυτά τα πεδία.

 
 
 
  KTP   ESPA   MNEC   INFOSOC   EU